Vraag & Antwoord

De stichting Huurdersbelangen Zeeuwland (SHZ) is er voor u als huurder. Wij zien bijvoorbeeld toe op de jaarlijkse huurverhoging en dergelijke. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de SHZ. Dit kan via het mailadres: joeriekivits@hotmail.com.

Voor reparatieverzoeken dient u contact op te nemen met Zeeuwland.