Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de SHZ. Op deze site vindt u alle informatie omtrent de SHZ. De SHZ houdt een oog op de huurprijzen, schuift aan bij prestatieafspraken met gemeenten, staat in contact met alle Bewonerscommissies op Schouwen-Duiveland en Walcheren. Ook is de SHZ betrokken bij de afspraken over de jaarlijkse verdeling van het fusiemiljoen. We hebben nauw contact met het bestuur van Zeeuwland over het te voeren beleid op alle gebieden die voor u als huurder belangrijk zijn. Het gehele bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland bestaat uit huurders van Zeeuwland zelf:

Voorzitter Theo M. Ketting: "De Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland en de woningstichting Zeeuwland gaan er vanuit om gezamenlijk een belang te dienen voor de huurders. Dit om met elkaar plezierig te wonen, met goede service tegen een redelijke prijs".

Penningmeester Wim Rombouts: "Binnen de SHZ ben ik penningmeester. Belangrijk is dat we een stichting hebben welke opkomt voor de belangen van de huurders. Daar staan we als bestuur garant voor".

Secretaris Johan Kivits: "Als lid van het bestuur ben ik verantwoordelijk voor het secretariaat en alle correspondentie. Hiernaast ben ik, samen met Chris, beheerder van de website en de Facebook pagina".

Bestuurslid Chris Hartoog: "Naast het behartigen van externe zaken zoals de prestatieafspraken met de gemeenten ben ik, samen met Johan, verantwoordelijk voor de website. De SHZ zorgt er voor dat wonen bij Zeeuwland prettig en betaalbaar blijft".

Bestuurslid José Boermans: "Vanuit de Bewonerscommissie van 'Klein Zweden' ben ik in de SHZ gekomen. Wij hebben een fijn team en doen ons best de tevredenheid onder de huurders te waarborgen. Ik ben contactpersoon voor de Bewonerscommissies".

Ieder jaar versturen wij een overzicht van onze bezigheden via onze Nieuwsbrief.