Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland

Wie zijn we en wat doen we

Stichting Huurdersbelang Zeeuwland (SHZ) is dé belangenbehartiger voor huurders van Zeeuwland.
Wij zijn enthousiaste huurders die iets voor hun medehuurders willen betekenen.

Wij zijn:

  • Chris Hartogs (voorzitter),
  • Wim Rombouts (penningmeester),
  • Tineke Bulder (secretaris),
  • Jose Boermans,
  • Dick Meulblok
  • en Els de Jong.

Dit doen wij door onze mening te geven aan Zeeuwland wanneer zij veranderingen willen doorvoeren in het onderhoud, huurprijzen, servicekosten, nieuwbouw, het verduurzamen van woningen, de dienstverlening en de manier waarop Zeeuwland iets doet in de wijken/ dorpen waar we met ons allen wonen.

Regelmatig gaan wij (5 keer per jaar) met Zeeuwland in gesprek om iets te vinden van de plannen die Zeeuwland maakt. Juist omdat wij vanuit de huurders kunnen spreken, oefenen we invloed uit op die plannen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit. Zeeuwland is hier blij mee omdat plannen het beste uitpakken als huurders hier ook echt voordeel in ervaren. Het is ook in de wet geregeld dat onze invloed telt. Uw mening telt dus ook. Uw mening halen we op in bijeenkomsten die we drie keer per jaar organiseren via bewoners/huurders avonden. Tijdens deze avonden gaat het bijvoorbeeld over verduurzamen en onderhoud aan woningen. Maar ook kan het gaan over huurprijzen, servicekosten en wijkontwikkelingen. Het gaat in ieder geval over onderwerpen waarover wij iets mogen vinden van Zeeuwland.

Voor 2023 hebben wij de volgende bijeenkomsten gepland:

  • bezoeken bij de verschillende bewonerscommissies
  • bezoek Walcheren/ Schouwen Duiveland

Voor 2024 staan er weer verschillende bezoeken gepland!