Nieuws & Agenda

Welkom op de site van Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland!

Leden van de SHZ hebben meegedaan aan de selectieprocedure voor twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen. In goed overleg en met goede inspraak zijn we er van overtuigd dat er twee prima, nieuwe leden in de RvC zijn gekozen.

Woont u op Walcheren en lijkt het u leuk om deel uit te maken van de SHZ? Wij zoeken nog een nieuw bestuurslid. Eerst meer informatie? Neem dan contact op via secretaris@shzeeuwland.nl

De SHZ is ook betrokken bij het project rondom Aquathermie in Malta. Verder zijn we aan het uitzoeken hoe we, binnenkort, in contact kunnen komen met huurders over bepaalde onderwerpen.

Project Aquathermie

Chris neemt als lid van de SHZ deel aan gesprekken rondom de plannen in Malta met betrekking tot Aquathermie. Ook hier is de SHZ dus bij betrokken en…

Lees verder...