Besteding fusiemiljoen 2018

Ook dit jaar laat Zeeuwland het zogenoemde fusiemiljoen ten gunste komen van de huurders. Dit door bijvoorbeeld een huurverlaging op Schouwen-Duiveland en het verlagen van de kosten voor het onderhoudsabonnement op Walcheren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.zeeuwland.nl of de facebookpagina van Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland.