Project Aquathermie

Het project aquathermie is afgesloten. De kosten waren te hoog. Er zal op termijn gekeken worden door de verschillende partners naar een andere mogelijkheid om energie te besparen.