Project Aquathermie

Chris neemt als lid van de SHZ deel aan gesprekken rondom de plannen in Malta met betrekking tot Aquathermie. Ook hier is de SHZ dus bij betrokken en proberen wij, in het belang van de huurders, mee te denken.